Reparasjon

Mange skader på dekk og felger kan repareres.
  • Et bildekk bør inspiseres av fagperson før reparasjon utføres.
  • Enkelte skader er uproblematiske å reparere, andre skal ikke utføres da de ville være en fare for trafikksikkerheten.
Skader på lettmetallfelger
  • Skader på lettmetallfelger kan også repareres.
  • Vi formidler forsendelse til Sunnaas Hjulservice A/S