Øivinds Bil & Dekk

Mange skader på dekk og felger kan repareres.

 

En bildekk bør inspiseres av fagperson før reparasjon utføres. Enkelte skader er uproblematiske å reparere, andre skal ikke utføres da de ville være en fare for trafikksikkerheten.

Skader på lettmetallfelger
Skader på lettmetallfelger kan også repareres.
Vi formidler forsendelse til Sunnaas Hjulservice A/S